Bouwhistorisch onderzoek tijdens restauratie Bouwhistorie BDM Frank van der Waard
Bouwhistorisch onderzoek tijdens restauratie.
Tijdens een verbouwing of restauratie van een oude gebouw komen vaak allerlei bouwsporen zoals funderingen, muurwerk, balklagen, betimmeringen, behangsels of schilderingen in het zicht en meestal tijdelijk.
Het is dan belangrijk om deze vondsten te documenteren omdat ze vaak in de toekomst niet meer gezien kunnen worden en het helpt vaak om tot dan toe duistere aspecten van de bouwgeschiedenis van het gebouw op te helderen.