Bouwhistorische opnames Bouwhistorie BDM Frank van der Waard
Bouwhistorische opnames meestal gecombineerd met bouwhistorische waardestellingen.
Dergelijke onderzoeken worden meestal door de vergunning verlenende instanties gevraagd als voorbereiding voor een restauratie van een belangrijk monument.
Bij een dergelijk onderzoek wordt een documentatie voorafgaande aan een verbouwing gemaakt. De documentatie kan, waar het nodig en zinvol is, aangevuld worden met kleuronderzoek en archiefonderzoek. Bij een kleuronderzoek worden de historische kleurstellingen van het interieur of exerieur onderzocht. Soms kan ook een archiefonderzoek belangrijke informatie over de bouwgeschiedenis van het gebouw opleveren.
Omdat dergelijk onderzoek voorafgaand aan een restauratie gedaan wordt verhullen voorzetwanden en verlaagde plafonds meestal het zicht op veel belangrijke bouwsporen. De documentatie van deze bouwsporen dient dan tijdens de restauratie te gebeuren.